Bluecrab Avocado App

Bluecrab Avocado App

Blue crab, spicy mayo, half avocado, garlic ponzu sauce.

    $17.00
Removal Option
Optional
No Tobiko
No Spicy Mayo
No Garlic
No Ponzu